Odeslání osobních údajů

* povinná pole

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Milá uchazečko/Milý uchazeči,

děkujeme Vám za zájem pracovat ve skupině PPF, jejíž součástí jsme i my.
Nejdříve se Vás chceme zeptat, jestli můžeme Vaše osobní údaje užít jen pro toto výběrové řízení, do kterého se hlásíte,
nebo jestli si je můžeme v naší databázi nechat i pro další výběrová řízení v rámci skupiny PPF.

Musí být vybrána jedna z výše uvedených možností

Vím, že od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí „Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. O tomto nařízení číslo 2016/679 se píše dále jen jako o „General Data Protection Regulation“ nebo jako o „GDPR“.

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů na území České republiky upravuje zákon číslo 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen zákonem provádějícím GDPR v budoucnu (dále každý z takových zákonů jen jako „ZOOÚ“).

Potvrzuji, že jsem se v části Poučení o právech seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.
Zejména s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR.
Toto právo můžu uplatnit od 25. května 2018.